Acts Of Goodness (BK Bhagawat)

सत्कर्म : घरमा सरसफाई गर्नु, वृद्ध हुनुभएका हजुर आमा, हजुर बुवासँग कुरा कानी गर्नु पनि सत्कर्म हो । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु, क्लासमा आपूmले जानेका कुरा अरुसँग सेयर गर्नु, सबैको गुणको वा राम्रो पक्षको महिमा गर्नु, आदि सबै Acts Of Goodness हुन् l